حقوق آنلاینبایگانی‌ها حقوق مدنی - حقوق آنلاین

برچسب: حقوق مدنی

کتاب طلایی حقوق مدنی

کتاب طلایی حقوق مدنی از دوبخش تشکیل شده که بخش اول شامل سوالات طبقه بندی آزمونهای حقوقی و بخش دوم مشتمل بر سوالات سنوات اخیر تا سال ۹۴ می باشد که از ویژگیهای این کتاب می توان به موارد ذیل اشاره کرد : الف - از آنجا که در نمونه های مشابه این کتاب در پاسخگویی به تست ها دقت…